Ontheffing.

Wij hebben weer voor een periode van 5 jaar (tot 1 juli 2022) een nieuwe ontheffing voor het opvangen van wilde dieren. Onze wilde egel.

Door de nieuwe Natuurbeschermingswet ,vervanger van de Flora-  en Faunawet, loopt dit nu via de Provincie.

Wij voldoen  aan de nieuwe en strenge eisen!

Daar zijn we best trots op. Klik hier  voor de  volledige tekst :Ontheffingsvergunning dd. 13 april 20172

ANBI-status

De Belastingdienst heeft de Stichting met ingang van 5 december 2011 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat, als aan een aantal voorwaarden is voldaan, giften aan de Stichting van de inkomsten/-vennootschapsbelasting kunnen worden afgetrokken. Zie verder bij www.belastingdienst.nl/anbi. De Belastingdienst heeft per 1 januari 2014 een aantal nieuwe voorwaarden voor de ANBI’s gesteld betrekking hebbend op het openbaar maken van diverse gegevens via de internetsite. Hieraan voldoen wij. De betreffende gegevens staan op onze site.