HELP ONZE EGELS!

Een dringende oproep voor collectanten gemeente Haarlem.

Egelopvang Haarlem en omstreken vangt jaarlijks in de gemeente Haarlem en de regio rond de 400 hulpbehoevende egels op. De egel wordt met uitsterven bedreigd en heeft daarom uw hulp hard nodig.

De verzorging en medische behandeling om ze weer in de natuur te kunnen uitzetten is een zeer kostbare zaak. Het aantal op te vangen egels neemt elk jaar toe en daarmee ook een behoorlijke stijging van de kosten.

Één van de belangrijkste middelen om aan het broodnodige geld te komen is het houden van een collecte. Draagt u de egels een warm hart toe en heeft u nog een paar uurtje over om te helpen met collecteren?
We houden er rekening mee als u het prettiger vindt om in een groep te collecteren dan alleen.

De collecte in de gemeente Haarlem is van:

26 t/m 31 augustus 2019

Voor informatie of aanmelden kunt u mailen naar egelopvanghaarlem@gmail.com.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de collectecoördinator:

Thecla Wolfs via 06 – 8117 2378.

Alvast heel hartelijk dank, ook namens de egels.