Vacature Secretaris

Egelopvang Haarlem en omstreken is een stichting die per jaar rond de 400 egels opvangt, behandelt en verzorgt om ze daarna weer uit te kunnen zetten in de natuur. Ook geven we voorlichting en educatie over de egel, onder andere aan basisscholen met een speciaal ontwikkeld lesprogramma. Dat alles doen we met een grote groep enthousiaste vrijwilligers

Taken

De secretaris maakt deel uit van het bestuur. Taken zijn onder andere:

Het organiseren en de verslaglegging van bestuursvergaderingen (minimaal 2 keer per jaar).

Het onderhouden van contact met gemeentes en externe instanties bij bijvoorbeeld herinrichtingsplannen groenvoorziening en bouwprojecten, dit in verband met het behoud en de bescherming van de daar aanwezige egelpopulatie en hun leefgebied.

Het bijhouden van vergunningen en ontwikkelingen van relevante wettelijke bepalingen o.a. in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Het onderhouden van contacten met collega-dierenopvangcentra, de landelijke Egelwerkgroep en lokale en regionale dierenambulances.

Verder verzorgt de secretaris het Jaarverslag en ondersteunt de beheerder op met name beleidsmatig gebied.

Organisatie

Je komt te werken in een groeiende en zich ontwikkelende non-profit organisatie met enthousiaste vrijwillige medewerkers. 

Wij vragen iemand met een hart voor de natuur, en die goed kan organiseren en communiceren.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thecla Wolfs via 06 – 81172378 of met Dickie van Riemsdijk via 06 – 39756354, of mailen naar egelopvanghaarlem@gmail.com.