Andere hulporganisaties

Buiten onze opvang in Haarlem, op de Van Oosten de Bruijnstraat 64, zijn er in de regio nog meer organisaties die u om hulp kunt vragen als u een egel heeft gevonden of als u meer informatie over egels wilt.

Dierenambulances

Dierenambulance Noord Holland Zuid
Telefoon: 023 – 524 68 99

Regionale Dierenambulance Haarlem
Telefoon: 023 – 533 43 23

Dierenambulance Velsen
Telefoon: 0255 – 533239

Egelbescherming en -opvang

Egelbescherming – adreslijst egelopvangcentra

Egelbescherming / Egelopvang Huizen
Telefoon: 035 – 6468669

Egelopvang Zoetermeer
Telefoon 06 – 28412700 / 06 – 40666425

Derden

Huisdierencentrum Haarlem

NME (Natuur en Milieu Educatie) activiteiten

Kinderboerderij de Houthoeve