Ontheffingsvergunning voor opvang wilde dieren

De Egelopvang Haarlem heeft van de Provincie Noord-Holland ontheffing gekregen in het kader van de Wet Natuurbescherming voor het verzorgen en verplaatsen en eventueel euthanaseren van zieke, gewonde of verweesde egels tot 30 juni 2027