Ontheffingsvergunning voor opvang wilde dieren

Wij hebben weer voor een periode van 5 jaar (tot 1 juli 2022) een nieuwe ontheffing voor het opvangen van wilde dieren. Onze wilde egel.

Door de nieuwe Natuurbeschermingswet ,vervanger van de Flora-  en Faunawet, loopt dit nu via de Provincie.

Wij voldoen aan de nieuwe en strenge eisen!

Daar zijn we best trots op. Klik hier  voor de  volledige tekst: Ontheffingsvergunning dd. 13 april 20172