Egel uitgezet op landgoed in Heemstede

Warme en droge zomer in 2018

2018 had een warme en droge zomer. Gelukkig zijn er in onze regio heel veel slootjes en watertjes. Dus hebben wij niet zoveel uitgedroogde egels binnen gekregen als elders in het land.

Wij hadden weer andere problemen, veel egels die uit de winterslaap kwamen in onze uitwentuinen bleken huidproblemen te hebben, zoals schimmel en schurft. Dat betekent stekelverlies en dat vertraagde het uitzetten enorm.

Aangepaste werkwijze in 2019

We hebben in 2019 meteen onze werkwijze aangepast en behandelen de egels nu meteen na de winterslaap in de uitwentuin.

Dat had heel goede resultaten, de meeste egels die aan onze zorg waren toevertrouwd zijn in mei en begin juni van dit jaar allemaal al uitgezet in de natuur, op een paar na, maar nu, begin juli is de rest ook weer waar ze horen, in de natuur. Dik, gezond en met al hun stekels. Het is altijd een mooi moment als ze zonder op of om te kijken verdwijnen in de struiken.

Dat uitzetten was een hele klus, maar o zo belangrijk. Ze hebben dan alle tijd zich te vestigen en eventueel een partner te vinden en jongen te krijgen. Hopelijk scheelt dat in het werk in het najaar, hoe vroeger de baby’s geboren worden, hoe betere kansen ze hebben.

Terugblik 2018

2018 was het jaar van de AVG, van het aanvragen van subsidies (met wisselend resultaat), van veel egellessen op scholen, lezingen voor diverse clubs, collectes met voorlichting, de Egelstand op diverse evenementen, onze eerste open dag (alvast meer weten over open dag 2019?), groenprojecten van gemeentes volgen en zoveel mogelijk voorlichting geven over egels en hun leefomgeving.

Dat alles naast het opvangen van bijna 400 egels die in allerlei verschillende problemen waren geraakt. Je kan het haast niet verzinnen maar, opgesloten in garage met alleen oud frituurvet te eten (is weer helemaal hersteld terug en de frituurpan is weg), als 1 dag oude baby gevonden worden, moeder overleden (is inmiddels als dikke egel uitgezet), aangereden door een fiets met een zware hersenschudding (ook weer helemaal hersteld). Maar natuurlijk zijn er ook de verliezen, soms zijn we gewoon te laat erbij.

Veranderende situatie 2019

In begin 2019 hebben we te maken gehad met een kwakkelende winter, waarin het soms zo warm was dat de egels midden in hun winterslaap wakker werden en het nieuws daarmee haalden. En niet voor niets: de egels in de natuur gaan dan op zoek naar eten, wat er nog onvoldoende is, waardoor ze ernstig verzwakt bij ons binnenkomen. Gelukkig hebben veel mensen gehoor gegeven aan de oproep om eten neer te zetten (kattenbrokjes van vlees of kip).

We zullen ons steeds meer moeten instellen op de veranderende situatie ontstaan door de reeds nu ook al te merken gevolgen van de klimaatverandering.

Zoogdiervereniging

2019 is uitgeroepen door de Zoogdiervereniging als het Jaar van de Egel. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee want dat brengt meer aandacht voor de egel.

Landelijke Egelwerkgroep

Waar we ook heel blij mee zijn is de oprichting van een landelijke Egelwerkgroep, Egelwerkgroep Nederland, waarvan ook wij lid zijn. Deze Werkgroep maakt onderdeel uit van de Zoogdiervereniging.

Onze speerpunten voor 2019

Vooruitlopend op het Jaarverslag 2018, waarin ook een vooruitblik naar 2019, alvast een paar punten waarop wij ons dit jaar willen richten:

  • Het blijven stimuleren van de gemeentes bij de diverse herinrichtings-projecten in het groen en bouwprojecten, met als uitgangspunt het behoud en de bescherming van de biodiversiteit, en ecologische uitgangspunten als leidraad aan te houden.
  • Het intensiveren van de samenwerking met andere Egelopvangcentra en de landelijke Egelwerkgroep.
  • Maar natuurlijk en op de eerste plaats alle egels die binnen komen de beste zorg en kansen geven.

Een geweldige groep

Dat doen wij met een geweldige ploeg vrijwilligers, verzorgers, collectanten, educatiemedewerkers, stand medewerkers, technische ondersteuners, website beheerder, ontwerper, donateurs, dierenartsen en nog velen meer.

De nodige steun

Wij zijn heel erg blij met de financiële ondersteuning van Gemeente Haarlem en Gemeente Haarlemmermeer, dat geeft een beetje zekerheid. Maar we kunnen niet zonder uw steun, dat is nog altijd de belangrijkste inkomensbron. Egels zijn dure kostgangers.

Help ons:

  • door uw tuin egelvriendelijk te maken
  • door als vrijwilliger te komen helpen, of
  • door ons financieel te steunen

De egel is het waard om te behouden!

Dickie van Riemsdijk, beheerder Egelopvang Haarlem