Algemeen Nut Beoogende Instelling

De Belastingdienst heeft de Stichting met ingang van 5 december 2011 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, de giften aan de Stichting van de inkomsten/-vennootschapsbelasting kunnen worden afgetrokken.

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst een aantal nieuwe voorwaarden aan ANBI’s gesteld, betrekking hebbend op het openbaar maken van diverse gegevens via de internetsite zoals het publiceren van een Jaarrekening. Hieraan voldoen wij. De betreffende gegevens vind u op onze site.

Kijk voor meer informatie over ANBI-status bij de belastingdienst op www.belastingdienst.nl/anbi.