2023 is een moeilijk jaar geweest voor de egels. Onze vrijwilligers hebben alles op alles gezet om de toestroom van gewonde, zwakke en zieke egels in goede banen te leiden. Hierbij zijn wij afhankelijk van uw donaties én mensen die contact opnemen als er een egel wordt gevonden die mogelijk hulp nodig heeft. Dank daarvoor!

De Egelopvang Haarlem eo wenst alle vrijwilligers, donateurs en iedereen met een warm hart voor onze egels fijne feestdagen toe en een mooi 2024!